Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking.
Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg streeft ernaar om zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Hoe wij onze website toegankelijk maken

Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website te verhogen: 

 • Toegankelijkheid ‘by design’
  Het platform waarmee onze website is opgebouwd, werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
 • Audit
  Wij lieten onze website testen op toegankelijkheid door Eleven Ways.
  • Redactionele problemen trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
  • Onze webleverancier Tobania.Public heeft de oplossing voor enkele technische problemen nog op de planning staan.
 • Kennis medewerkers
  We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden. We maken hiervoor een checklist webtoegankelijkheid op tegen eind 2020.

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men die regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA. De website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1, niveau A. Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Webformulieren
  Bij het invullen van webformulieren zullen burgers die aangewezen zijn op het gebruik van een screenreader moeilijkheden ervaren. Onze websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing tegen het laatste kwartaal van 2021.
 • Afbeeldingen
  Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. Onze websitebouwer moet hiervoor her en der nog wat aanpassingen doorvoeren. Dit tegen het laatste kwartaal van 2021.
 • Online kaarten
  Online kaarten zijn niet toegankelijk. Die informatie is echter ook in tekstvorm beschikbaar, waardoor je geen informatie mist.
 • Integratie van widgets
  Externe widgets (Uit-databank, vrijwilligersdatabank, ...) die in onze website geïmplementeerd zijn volgen de richtlijnen voor toegankelijkheid niet volledig. We vragen hen om aanpassingen zo snel mogelijk uit te voeren.
 • Design
  Het feit dat onze website niet helemaal toegankelijk is, is deels ook te wijten is aan bepaalde keuzes op het vlak van design (kleuren, plaatsing knoppen, ....). We brengen dit in orde tegen midden 2021.

Problemen met toegankelijkheid?

Ben je op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons. We trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Formele onderschrijving toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op door Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg (team Communicatie) op 23 september 2020 en werd opgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways.  
Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds contacteren via website@heist-op-den-berg.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 12 oktober 2020.