Wie zijn wij?

Een enthousiast team zet haar schouders onder de collectie:

  • De stuurgroep zet de krijtlijnen uit. Welke werking willen we op lange termijn rond de collectie uitbouwen en hoe gaan we dat realiseren? De stuurgroep bepaalt de richting die we uitgaan, legt doelstellingen en acties vast, bepaalt prioriteiten, ondersteunt de dagelijkse medewerker in haar taken en brengt advies uit bij externe vragen. Zijn lid van de stuurgroep: Marijke en Peter Anthonissen (erfgenamen van Juul), Luc Vleugels (burgemeester Heist-op-den-Berg), Bernadette De Cat (gemeenteraadslid), Stien Lesage (Beleidscoördinator Samenleving), Jan Bourgeois (directeur CC Zwaneberg), Tom Mannaerts (bibliothecaris Heist-op-den-Berg), Lieve De Saedeleer en Jeroen Janssens (Kempens Karakter), Mariet Calsius (CEMPER) en Heidi Moyson (medewerker).
  • De dagelijkse medewerker (nog tot begin november 2019 halftijds in dienst) houdt toezicht op de collectie en voert de afgesproken acties uit.
  • De voorbije jaren konden we daarbij rekenen op de onmisbare hulp van enkele vrijwilligers: Maurice Van Loock, Herman Vergauwen, Tim Peinen, Michel Cox, Petra Habáñová.